Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchode www.luxusnioznameni.cz. Provozovatelem internetového obchodu je firma Kyoprint s.r.o. Se sídlem Legionářská 231, Kuřim 664 34, IČ 29206294, DIČ CZ29206294.

§ 1 Objednávky
Dodavatel je oprávněný odstoupit vyhotovení objednávky v případě, že bude zjištěno, že odporuje etickým pravidlům dodavatele nebo právním předpisům. Do této kategorie spadají zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny nebo jednotlivce apod.

§ 2 Zpracování
Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena na zpracování. Za kompletní objednávku je považována taková objednávka, která obsahuje soupis objednaných produktů, jejich počty, způsob platby, volbu dopravce a fakturační a dodací údaje. V případě, že objednávka nebude pro dodavatele srozumitelná, bude vrácena objednavateli, resp. tento bude kontaktován za účelem doplnění objednávky. Běžná doba zpracování je 5 – 7 pracovních dní od schválení grafického náhledu v případě produktů skladem, 10 – 20 pracovních dní od schválení grafického náhledu v případě produktů na objednávku. Informace o skladové dostupnosti a termínu odeslání je vždy uvedena v detailu produktu. V případě, že Vaše objednávka spěchá, je možné u produktů skladem Expresní vytištění za poplatek 500 Kč, termín expedice takové objednávky je do 3 pracovních dní schválení grafického náhledu.

§ 3 Kupní smlouva
Objednavatel bere na vědomí, že vytvořením objednávky vzniká mezi ním a dodavatelem kupněprodejní vztah, ze kterého mu plyne mimo jiného povinnost uhradit kupní cenu za zhotovení produktu.

§ 4 Ceny
Dodávka produktů se uskuteční za ceny platné v den uzavření smlouvy tak, jak jsou uvedeny na webové stránce. Uvedené ceny zahrnují v současnosti platnou daň z přidané hodnoty (DPH).

Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.

K ceně objednaných oznámení je přičtena částka 300 Kč předtiskové sestavy za oznámení a 100 Kč za jmenovky. Tato částka je poplatek za zpracování grafického návrhu a ostatních činností souvisejících s tiskem.

Další poplatky uvedené na faktuře mohou být:
předtisková příprava 2. (a další) jazykové verze pozvánky 30 Kč
předtisková příprava 2. (a další) jazykové verze oznámení 300 Kč
příplatky za změnu barevnosti vkladu, stuhy, barvení papíru a další dle domluvy s grafikem

Při objednávce dotisku (výroba dalších kusů oznámení po odeslání původní objednávky) je zpoplatněna částkou 100 Kč.

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané produkty, ceny předtiskové přípravy dle počtu zvolených variant a cena za dopravu podle volby platby a způsobu přepravy. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku a je neměnná.

§ 5 Kompletace
Z důvodu častého poškození při dopravě dodáváme všechna oznámení v rozloženém stavu. Při dodání námi potištěných kusů bude vždy přiložen složený vzor pro snadnější kompletaci.

§ 6 Právo zrušení, právo vrácení
Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.

§ 7 Dodání, odeslání
Dodání vyhotovené objednávky proběhne způsobem zvoleným při odeslání objednávky. Firma Kyoprint s.r.o. nabízí možnost osobního převzetí, zaslání Českou poštou nebo zaslání kurýrem PPL (na Slovensku DHL). Cena dopravy je stanovena podle platného ceníku dopravce a podle zvoleného způsobu úhrady. Aktuálně platný ceník dopravy je:

Zákazníci v ČR
PPL dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 140 Kč
PPL platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 100 Kč
ČP dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 180 Kč
ČP platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 130 Kč
ČP doporučeně dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 90 Kč
ČP doporučeně platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 50 KčZaslání doporučeným dopisem je možné pouze u malých kusů, jako jsou např. jmenovky, pozvánky, případně 2 – 3 vzorky (zde záleží vždy na typu oznámení, některé druhy oznámení není možné zaslat v obálce)

§ 8 Platba
Firma Kyoprint s.r.o. nabízí možnost platby převodem, dobírkou nebo v hotovosti při osobním převzetí. Tato možnost se volí při vytváření objednávky, v případě nutnosti je možné způsob dopravy změnit. Objednavatel je povinen dodavatele o změně dopravy informovat s dostatečným předstihem a to e-mailem s číslem objednávky.

§ 9 Vlastnictví
Produkt zůstává vlastnictvím firmy Kyoprint s.r.o. až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.

§ 10 Záruka, reklamace
Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky k objednavateli. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky pokud dodavatel o neúplnosti objednávky neinformoval objednavatele předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám firmy Kyoprint s.r.o. platným ke dni odeslání objednávky. Také není možné vznést reklamaci na chyby (gramatické a další), které zákazník odsouhlasil v grafickém návrhu.

Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu, nejpozději však do 2 týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však 6 měsíců po vyhotovení objednávky v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci. Jednoduché reklamace je možné vznést telefonicky na čísle 530 506 098, složitější musí být podány písemně na e-mailovou adresu info@kyoprint.cz. Při oprávněné reklamaci má firma Kyoprint s.r.o. nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese dodavatel. Pouze v případě, že náhradní dodávka nebude možná nebo bude chybná má objednavatel právo požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen vrátit celou objednávku na adresu firmy

Kyoprint s.r.o.
Legionářská 231
Kuřim 66434
Česká republika

Termín na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní od přijetí vzneseného nároku do firmy Kyoprint s.r.o.
V rámci reklamačního řízení je objednavatel povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednavatel povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě.
Zákazník bere na vědomí, že pokud informace v objednávce nejsou pravdivé, případně jsou chybné, nemohou být předmětem reklamace.

Barevnost oznámení, která je vidět na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru. Z toho důvodu nabízíme možnost zaslání vzorků.

Daňový doklad je součástí každé objednávky a objednavateli bude doručen buď e-mailovou formou, případně bude součástí objednávky.

§ 11 Záruky
V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

§ 12 Ochrana osobních údajů
Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Kyoprint s.r.o. Toto zpracování se děje s přihlédnutím k zákonu 428/2002 sbírky. Firma Kyoprint s.r.o. zachází se všemi údaji jako s důvěrnými. Objednavatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti.

§ 13 Autorská práva
Zákazník, který zadává objednávku na zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

§ 14 Dodatek
Vždy je prvořadé vycházet z kupněprodejní smlouvy a výrobu podle toho dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k zájmům obou stran dosáhnout nové dohody, která se bude co nejvíce přibližovat ekonomickému účelu neplatné dohody.

Luxusní Oznámení.cz
KyoPrint s.r.o.
Legionářská 231/15
664 34 Kuřim

+420 530 506 098
+420 541 213 070
+420 773 175 770

Otevírací doba
Po - Pá 9:00 - 16:00
So - Ne zavřeno
© 2019 Luxusní oznámení.cz | Tvorba webových stránek, SEO